Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

OmnitronFAQ - Často kladené otázky

1. Co je baterie?
Baterie je elektronická součástka, která je zdrojem elektrické energie. Prostřednictvím reakce mezi anodou a katodou se uvnitř baterie mění chemická energie na energii elektrickou. Slovem baterie se pak nejčastěji myslí primární nenabíjecí elektrochemický článek.

2. Co je primární baterie?
Primární baterie je elektrochemický článek, který se dá pouze vybíjet. Často bývá označován pojmem „jednorázová baterie“. Jestliže je primární baterie nová, pak je uvnitř maximum energie. Tato energie se ale postupně vybíjením ztrácí, dokud nedojde k úplnému vybití baterie. Vybitou baterii nelze znovu dobít a je nutné ji vyměnit za novou.

3. Co je sekundární baterie?
Sekundární baterie lze opakovaně nabíjet a vybíjet, běžně se jí říká akumulátor.

4. Co je cyklická životnost akumulátorů?
Cyklická životnost akumulátorů je počet nabíjecích a vybíjecích cyklů, které je akumulátor schopen absolvovat, než klesne jeho kapacita pod 80% jeho jmenovité hodnoty. Vybíjecím cyklem se rozumí vybití 100% jmenovité kapacity akumulátoru.

5. Co je katoda baterie?
Katoda je kladná elektroda (kladný pól) baterie nebo akumulátoru.

6. Co je anoda baterie?
Anoda je záporná elektroda (záporný pól) baterie nebo akumulátoru.

7. Jaký je maximální nabíjecí proud akumulátorů?
Maximální nabíjecí proud je taková hodnotu proudu, která nesmí být u daného typu akumulátoru během nabíjení překročena, neboť by došlo k jeho poškození. Tato hodnota je dána katalogovým listem, katalogem nebo datasheetem.