Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

OmnitronPodpora

Zákaznická podpora je pro nás alfou omegou. Nabízíme propracovaný systém návazné péče a staráme se i o zákazníky, kteří naše zboží a služby prodávají dále a účastníme se na vyřizování reklamací, které zákazníci našich klientů uplatňují.

 

Stále se rozvíjíme. A chceme, abyste se s naší podporou rozvíjeli i vy.

 

Staňte se našimi zákazníky. Proškolíme vás, poradíme, budeme o vás systematicky pečovat a průběžně předávat a sdílet naše know-how, stejně jak tomu je s našimi stávajícími dlouholetými zákazníky.


 


 

MÁTE I JINÉ DOTAZY?

Rádi je zodpovíme.
Zavolejte nám na naši infolinku

+420 286 001 850

NEBO

Vyplňte kontaktní formulář, popište, co potřebujete a my se vám ozveme s konkrétními informacemi


  

Společnost OMNITRON s.r.o. plní povinnosti dané Zákonem o odpadech prostřednictvím jiných organizací. Ve spolupráci s nimi zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr i případné další úkony v této oblasti.

Konkrétně spolupracuje s těmito organizacemi:

  • ECOBAT s.r.o. – kolektivní systém zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
  • Středočeské komunální služby, s.r.o. – oddělený sběr průmyslových baterií a akumulátorů
  • ASEKOL s.r.o. - kolektivní systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení
  • EKO-KOM a.s. – třídění, recyklace a využití obalového odpadu

Místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů: ECOBAT s.r.o.
Místo odděleného sběru průmyslových baterií a akumulátorů: Středočeské komunální služby, s.r.o.

 

 

Informace o bateriích a akumulátorech (dle § 31d zákona o odpadech)
 

Proč baterie nepatří do koše?

Použité baterie a akumulátory nesmějí být vyhazovány do běžného odpadu, neboť mohou vážně narušit životní prostředí. Z použitých baterií a akumulátorů se totiž časem uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu a povrchové nebo i spodní vody.

Látky označované jako těžké kovy přitom mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze navíc dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin, a snížit tak dopady lidské činnosti na životní prostředí a přírodní zdroje.

Kam s vybitými bateriemi?

Vlastníte-li vybité baterie nebo použité akumulátory, můžete je bezplatně odevzdávat na všech místech označených jako „místa zpětného odběru“ - jejich seznam naleznete na webových stránkách společnosti Ecobat (www.ecobat.cz).

Nejčastěji se s nimi setkáte:
  • v prodejnách elektrospotřebičů
  • v supermarketech a hypermarketech
  • v prostorách obchodních hobby center
  • ve sběrných dvorech nebo mobilních sběrnách nebezpečných odpadů.

Odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium či kobalt.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?

Symbol přeškrtnuté popelnice, který můžete najít na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie obsahují, značí, že baterie nesmí být vyhazována do běžného odpadu. Vyhazování baterií do odpadkových košů, popelnic, kontejnerů s komunálním odpadem či do volné přírody je přísně zakázáno!