Profil spoločnosti

Firma Omnitron Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť založená v roku 2016.

Je to dcérska spoločnosť materskej firmy Omnitron s.r.o. Praha, ktorá bola založená už v roku 1998.

Cieľom spoločnosti je zaistiť zákazníkom pružnú dodávku kvalitných batérií, akumulátorov a elektronických komponentov. Firma poskytuje aj súvisejúce služby.

Vďaka dôvere, korektnosti a dodržiavaniu podnikateľskej etiky si chce Omnitron Slovakia vybudovať dlhodobé partnerské vzťahy so svojimi zákazníkmi i dodávateľmi.

Hlavná činnosť firmy je dodávanie produktov zo svojho portfólia výrobkov a služieb ďalším podnikateľským subjektom.

Omnitron Slovakia sa zaoberá predajom tovaru, výrobnou činnosťou a technickým poradenstvom.

Všetko je doplnené vysokou mierou flexibility v oblasti logických procesov, rýchlou reakciou na aktuálny dopyt a predovšetkým špičkovú kvalitu predávaných produktov a poskytovaných služieb.

Firma si takto buduje dobré meno a vďaka nemu získava stále nových zákazníkov, ale predovšetkým si udržuje tých súčasných.

Spoločnosť Omnitron Slovakia s.r.o. sa zameriava predovšetkým na :

Profesionálne firmy v odbore elektroniky (predovšetkým dodávateľov UPS a servisu), pre ktorých zaisťuje dodávky silných zdrojov, kvalitných nabíjačiek, presných meničov, čidiel a výkonných akumulátorov

Výrobcov elektronických a ďalších zariadení, ktorí vo svojich výrobkoch využívajú niektoré produkty zo sortimentu spoločnosti (typickým príkladom sú výrobcovia systémov merania a regulácie, vodomerov, plynomerov, ďalej výrobcovia práčiek, solárnych systémov alebo banských svietidiel)

Servisné firmy v odbore elektrického ručného náradia

Koncových spotrebiteľov a to predovšetkým prostredníctvom e-shopu a vlastného malopredaja

Poskytovanie podpory predaja pre predajcov elektroniky a elektronických súčiastok pre modelárov a airsoftové predajne

Dodávky do veľkoobchodov

Vývoj nových aplikácií, vrátane pomoci iným firmám

Vyhľadávanie a podpora projektov v odbore Smart Metering

Naše hodnoty

Na prvom mieste sú pre nás potreby našich zákazníkov

Dodržovanie podnikateľskej etiky a férové jednania sú pre nás samozrejmosťou

Vaše očakávania a vysoké nároky sú pre nás výzvou nie prekážkou

Naši zamestnanci sú profesionálni, komunikatívni, tímoví hráči a predovšetkým sú tu pre vás

Každá chyba, reklamácia alebo nezdar je pre nás príležitosťou k poučeniu

Pristupujeme k práci s cieľom dosiahnuť vynikajúcich výsledkov

Spoločenská zodpovednosť

Aktívne sa venujeme predovšetkým sponzorskej činnosti. Svojim prístupom a chovaním sa snažíme byť príkladom pre ostatných – nielen pre našich zákazníkov, ale aj pre ostatné firmy.

Sponzorujeme niektoré víkendové akcie usporiadávané modelárskymi klubmi (napr. Klubem lodních modelářů Admirál a RC Klubem Ústí nad Labem), ďalej môžeme spomenúť medzinárodnú leteckú show „Lipenecký obr“ usporiadávanú Modelklubem Lipence.

Okrem sponzorovania modelárskych akcií tiež prispievame na vydávanie rôznych príručiek a brožúr (napr. První pomoc není věda alebo Cesta ke štěstí). Ďalej podporujeme a sponzorujeme Studijní centrum Basic, finančnými prostriedkami prispievame tiež na akcie typu Stop drogám.

Firemná kultúra

Firemnou kultúrou našej spoločnosti sa snažíme vyjadriť čím sme.

Veríme, že komunikácia je nedeliteľnou súčasťou fungujúceho kolektívu

K našim ľuďom zastávame osobný prístup, počúvame ich názorom a podporujeme svojimi zdrojmi ich profesionálny rozvoj i inovatívne riešenia

Naše poslanie

Našim cieľom je zaistiť zákazníkom na európskom trhu, predovšetkým však na českom a slovenskom, pružnú dodávku kvalitných batérií, akumulátorov a elektronických komponentov a poskytovať v tomto odbore profesionálne služby.

Veríme, že základom úspešnej a dlhodobej spolupráce so zákazníkmi je kompletné poradenstvo, flexibilné skladové hospodárstvo, kvalitný servis a profesionalita.

Usilujeme sa o to byť vždy spoľahlivým a starostlivým partnerom svojich klientov

Sme spoločensky zodpovedná firma, poskytujeme podporu humanitným projektom a podobným aktivitám

Naši partneri

Dodávatelia

Naši dodávatelia sú špičkou vo svojom odbore a ich produkty sú zárukou tej najvyššej kvality. Medzi našich najvýznamnejších zahraničných dodávateľov patria :

Panasonic Industrial Europe

Tadiran Batteries

Mascot

S Power Product

Smartec

Thunder Power

Hyperion

Zákazníci

Spolupracujeme s mnohými veľkými i malými firmami v rôznych odboroch. Pre tieto firmy je Omnitron Slovakia spoľahlivým a férovým partnerom

Politika kvality

Prvoradým zámerom a snahou firmy Omnitron Slovakia je je byť spoločensky zodpovednou firmou, ktorá je pre svojich zákazníkov z celého československého trhu stabilným, profesionálnym a preferovaným partnerom v oblasti:

„DODÁVOK A VÝROBY KVALITNÝCH BATÉRIÍ, AKUMULÁTOROV A ICH ZOST´V A DODÁVOK NABÍJACÍCH ZDROJOV, PRÍPADNE INÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTOV“

Samozrejmosťou v našom podnikaní sú:

Dodržiavanie podnikateľskej etiky a férového jednania

Budovanie dlhodobej a rozsiahlej spolupráce – kompetentné poradenstvo, flexibilné skladové hospodárstvo, kvalitný servis

Finančné podporovanie humanitných projektov a podobných aktivít

Dlhodobá kvalitná starostlivosť o zákazníka

Udržiavanie firemnej infraštruktúry, technického vybavenia a odborných znalostí našich pracovníkov na vysokej úrovni

Prístup k životnému prostrediu

Usilujeme sa o neustále znižovanie dopadu našej činnosti na životné prostredie a posilňujeme systém prevencie znečisťovania.

Investujeme do nových technológií, ktoré podporujú ekologickú prevádzku, najmä znižovanie spotreby energií a znižovanie celkového objemu výrobných odpadov.

Všetci zamestnanci sú neustálou osvetou vedení k zvyšovaniu kvality životného prostredia a uvedomení si svojej úlohy v životnom prostredí. Všetci triedime odpad.

Zásady bezpečnosti práce a ochrana zdravia pri práci

Prioritou je rešpektovanie základných ľudských práv založené na bezpečnom pracovnom prostredí pre všetkých našich zamestnancov, zmluvných partnerov a návštevníkov.

Podporujeme systematický a dôsledný prístup všetkých zamestnancov k identifikácii zdravotných a bezpečnostných rizík a to hlavne prevenciou.

Prijímame opatrenia k minimalizácii identifikovaných rizík. Tieto opatrenia zahrňujú napr. použitie technológií a bezpečnostného vybavenia, školenie a výcvik.

K tomu, aby sme boli schopní našu politiku/víziu naplniť, sa vrcholové vedenie zaviazalo:

Politiku kvality priebežne (minimálne 1x ročne) preskúmavať a upresňovať do vykonateľných cieľov

Vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov všetkým pracovníkom

Ciele k naplneniu stratégie pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať

V prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia

Plánovať potrebné zdroje nutné pre plnenie cieľov

Zvyšovať kvalifikáciu všetkých pracovníkov

Trvale zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému riadenia kvality

Dodržiavať platné legislatívne ustanovenia