Starostlivosť o pracovníkov

Vážime si našich ľudí, ich priania, záujmy, schopnosti a zručnosti.

Rozvojom jednotlivcov a ich vedením formujeme úspešný tím, ktorý je základom spoločností Omnitron.

Veríme, že úsilie ktoré venujeme svojim ľuďom bude odmenené kvalitne odvedenou prácou, priateľskou atmosférou a chuťou profesionálne rásť.

Kariérny rozvoj

Váš rozvoj a vzdelávanie sú pre nás prínosom a preto môžete využiť :

Priebežné odborné vzdelávanie (interné a externé školenia)

Možnosť rozvoja kariéry prostredníctvom hodnotení osobnej výkonnosti

Výkonnostné bonusy – ocenenie kvalitných pracovných výkonov

Jedinečné príležitosti zúčastniť sa špeciálnych projektov z oblasti batérií, akumulátorov a iných elektronických zariadení

Proces náboru

Ako sa prihlásiť?

Svoje životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku

Aký je priebeh výberového konania?

V prvom kole výberového konania prijímame, evidujeme a selektujeme došlé životopisy.

Vybraných kandidátov kontaktujeme do 7 dní - prostredníctvom emailu im zasielame pozvánky k výberovému konaniu.

V druhom kole výberového konania preveríme znalosti a zručnosti uchádzačov, podrobíme ich psychologickým testom.

V prípade úspešného absolvovania druhého kola výberového konania pozveme uchádzačov k záverečnému pohovoru.

Úspešní kandidáti, ktorí najlepšie splňujú naše požiadavky potom rozšíria náš tím.

Som prijatý. Čo môžem očakávať?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našou firmou, s bezpečnosťou práce, s tímom spolupracovníkov a sú preškolení v oblasti danej ich novou pozíciou.

Ako úspešne zvládnuť výberové konanie?

Váš životopis a prípadný motivačný list sú tým prvým, čo váš potencionálny zamestnávateľ uvidí:

Dbajte na aktuálnosť svojho životopisu, uvádzajte relevantné informácie v štruktúrovanej podobe (od najaktuálnejších).

Ak zasielate motivačný dopis, zamerajte ho na vybranú pozíciu a uveďte dôvody, prečo ste tým najlepším pre danú pozíciu. Buďte stručný príliš dlhý text môže skončiť bez odozvy.

Pohovor je váš prvý osobný kontakt s budúcim zamestnávateľom a preto :

Príďte načas, slušne oblečení a s úsmevom

Pokiaľ sa na danú pozíciu hodíte, nie je dôvod byť nerôzny. Buďte kľudní, aby ste o svojich kvalitách mohli presvedčiť.

Pripravte sa :

Zistite si informácie o spoločnosti v ktorej chcete pracovať a o pozícii na ktorú sa hlásite – prinajmenšom tým dokážete svoj záujem.

Ak je v požiadavkách na pracovnú pozíciu uvedená odborná znalosť, môžete očakávať že vás zamestnávateľ otestuje.

Venujte čas k zadaniu, ktoré dostanete k vypracovaniu.

Pýtajte sa, ide predsa o vašu budúcu prácu!